Pilulka: Petr Kasa koupil akcie firmy za 3,8 mil. Kč, výrazně nad tržní cenou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Podle hlášení regulátorovi koupil generální ředitel společnosti Pilulka Lékárny 9463 akcií společnosti za jednotkovou cenu 398,16 Kč za kus. Objem transakce byl 3,76 mil. Kč a došlo k ní mimo burzu 29. 11. V tento den byla přitom zavírací cena akcií Pilulky na burze 259 Kč/akcii, tedy transakce proběhla vysoko nad tržní cenou a předpokládáme, že mohla být domluvena již delší dobu dopředu. Více informací k transakci nebylo poskytnuto. Nákupy akcií managementem obvykle trh vnímá pozitivně jako výraz důvěry v budoucí hospodaření společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.