Návrh vlády na odklad nájmu – Fidurock a další společnosti

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Vláda ČR představila návrh zákona, který by umožnil podnikatelům s pronajatými obchodními prostory požádat pronajímatele o odklad nájmu. Návrh počítá s tím, že pokud by nájemce prokázal, že nemohl provozovat obchod kvůli mimořádným nařízením vlády, měl by nárok na odklad tří měsíčních nájmů. Měl by přitom čas až do 31. 3. 2022 tento nájem zaplatit. Pronajímatel by rovněž nájemci nemohl vypovědět nájemní smlouvu, pokud by důvodem výpovědi bylo neplacení nájmu v současné situaci. Návrh počítá s tím, že výše uvedené by neplatilo, pokud by odklad nájmů měl způsobit majiteli nemovitosti „nouzi“. Nicméně tato část je podle nás nejasná, jelikož prokazování nouze u velké společnosti (právnické osoby), která vlastní nemovitosti, nemá jasnou interpretaci. Návrh ještě musí schválit parlament.

Návrh zákona se může obecně týkat společností Fidurock Nemovitosti, Passerinvest Group a Finep Hloubětín. Nicméně, u Passerinvestu a Finepu Hloubětín neočekáváme hmatatelný dopad. Drtivá většina portfolia Passerinvestu jsou kanceláře a ty nebyly vládními nařízeními dotčeny. Restaurace a podobné prostory jsou pouze do 10 % celkových ploch. U Finepu Hloubětín jde především o kanceláře a skladovací plochy, tedy tam je situace podle nás podobná. Navíc v horizontu splatnosti dluhopisu jde především o developerský projekt a příjem z nájmu není v současnosti zásadní.

 

Teoreticky větší dopad může mít návrh zákona na retail parky společnosti Fidurock Nemovitosti. Jsme názoru, že současná mimořádná situace by i bez tohoto zákona vedla k  prominutí nebo odkladu nájmů u vybraných nájemců. Je to běžná praxe v podobných situacích – bylo tomu tak např. v recesi 2008-09. Navíc některé obchody v retail parcích jsou sice zavřené, ale současně fungují jako výdejny pro e-shopy. Tedy tito nájemci nemohou použít argument, že mají nárok na odklad celého nájmu. Nicméně zákon, pokud bude schválen, může dodatečně ztížit pozici pronajímatele u obchodů, které byly zcela mimo provoz. Nájemce by mohl déle odkládat platbu než za normálních okolností. Proto považujeme návrh zákona za mírně negativní pro podnikání Fidurocku.

 

Zatím se nám nepodařilo získat vyjádření Fidurocku. Jsme názoru, že bude záležet na vztazích firmy s jednotlivými nájemci, aby nedocházelo ke zbytečným odkladům nájmu nad nutnou míru. O dalším vývoji budeme případně informovat.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.