CTP: Pokračující růst významně podporován akvizicemi, potvrzení celoročního výhledu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost CTP, která investuje do logistických ploch, dnes zveřejnila hosp. výsledky za první kvartál tohoto roku. Čistý nájemní výnos vzrostl meziročně o 21,9 % na 130,7 mil. EUR, přičemž na srovnatelném základě bez nových akvizic byl růst 7,8 %. Přecenění investičního portfolia dosáhlo +208 mil. EUR. Čistý zisk podle metodiky EPRA vzrostl o 32,1 % r/r na 78,3 mil. EUR (0,18 EUR na akcii). Čistá hodnota aktiv na akcii vzrostla na 14,44 EUR (13,81 EUR na konci roku 2022), tj. akcie se nyní obchoduje s cca 20% diskontem vůči čisté hodnotě aktiv. Zadlužení společnosti loan-to-value (LTV) činilo 45,9 %, v souladu s politikou firmy 40 – 45 %. Management dále potvrdil celoroční výhled, který počítá se ziskem na akcii (dle EPRA) ve výši 0,72 EUR a výplatu 70-80 % čistého zisku formou dividendy. Celkově hodnotíme výsledky společnosti pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.