PMČR: První den bez nároku na hrubou dividendu 1600 Kč/akcii

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes (17. 4.) se akcie Philip Morris ČR obchodují poprvé bez nároku na hrubou dividendu 1600 Kč/akcii (10,5% hrubý dividendový výnos). O této dividendě se bude rozhodovat na valné hromadě 26. 4. 2019. Nicméně se očekává její schválení. Splatná by měla být od 29. 5. 2019. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.