VIG: Pojišťovna zítra ráno zveřejní čísla za první polovinu roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna VIG zítra ráno zveřejní úplná čísla za první polovinu tohoto roku. Již 16. srpna management oznámil v rámci zveřejnění celoročního výhledu, že za první pololetí by měl být zisk před zdaněním ve výši 460 mil. EUR, což je více jak dvojnásobek oproti stejnému období předchozího roku (212 mil. EUR). Za celý letošní rok pak management očekává zisk před zdaněním v rozmezí 700–750 mil. EUR. Očekáváme, že i ve druhém čtvrtletí tohoto roku pokračoval relativně rychlý růst předepsaného pojistného (+12,1 % r/r v 1Q23), když pozitivní vývoj v regionu střední a východní Evropy byl dále podpořen akvizicí maďarských a tureckých aktiv od společnosti Aegon. Očekávaný zisk před zdaněním za první pololetí pak odpovídá přibližně 63 % celoročního výhledu (na středu intervalu), což indikuje také silný výsledek výnosů z investic, který se nemusí v plné výši opakovat v druhé polovině roku. Zároveň management již uvedl, že druhá polovina roku bude negativně ovlivněna vyššími náklady na přírodní katastrofy (bouře, záplavy). Očekáváme, že investory bude v rámci prezentace a následného konferenčního hovoru zajímat především dopad vyšších úrokových sazeb na další vývoj výnosů z investičního portfolia a udržitelnost letos očekávaného solidního zisku v dalších letech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.