O2 CR: Evropská komise má podezření na porušení antimonopolních pravidel EU

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Evropská komise (EK) uvedla, že má podezření na porušování antimonopolních pravidel EU v případě sdílení sítí v ČR společnostmi O2 CR, T-Mobile a CETIN. Operátoři budou vypracovávat odpověď EK, ve které budou uvádět důvody a především výsledky, které by měly vyvrátit toto podezření. Zainteresované společnosti se shodně vyjádřily, že vždy postupovaly podle platné legislativy. Navíc jim sdílení posvětil i domácí regulátor. Mimochodem i kodex EK pro elektronické komunikace podporuje společné investice především v případech, kdy to vede k vyššímu standardu poskytovaných služeb zákazníkům a úspoře nákladů. Podobný koncept funguje například v Anglii či Francii. EK operátorům vytýká, že je ČR malý a koncentrovaný trh a že došlo ke spojení dvou největších hráčů ze tří možných. Situaci budeme nadále sledovat, protože potenciálním negativním scénářem může být pokuta až 10 % z tržeb společnosti. Nejistá může být i situace s dalším pokračováním vzájemné dohody o sdílení sítí mezi T-Mobile a O2 CR resp. CETINem. Současně se však domníváme, že dotčené společnosti podniknou patřičné kroky, aby EK osvětlily své postupy a vliv na domácí trh. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.