Moneta zvýšila výhled čistého zisku, nicméně čeká nižší úrokové výnosy

2-minutové čtení
J&T specialistaMoneta dosáhla za 2Q 2021 čistý zisk ve výši 833 mil. Kč (+78 %), víceméně v souladu s naší projekcí. Jednotlivé položky výsledovky jsou oproti očekávání bez výraznějších překvapení, mírně nižší provozní výnosy jsou kompenzovány nižšími náklady a nižšími opravnými položkami. Čisté úrokové výnosy klesly o 1 %, když nižší výnosy z úvěrů byly částečně kompenzovány nižšími náklady na úročení klientských vkladů. Objem úvěrového portfolia meziročně vzrostl o 10 % na 245,5 mld. Kč. Výrazný skok výnosů z poplatků (+17 %) je dán především nízkou srovnávací základnou vzhledem k uzavření ekonomiky v minulém roce. Ostatní provozní výnosy jsou bez výraznějších jednorázových vlivů, meziroční propad, který se dále projevuje i do propadu celkových výnosů a provozního zisku, je způsoben mimořádným ziskem (1,1 mld. Kč) souvisejícím s akvizicí Wüstenrot CZ v minulém roce. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 2,5 % (2,8 % v 1Q21), k čemuž přispěl mimo jiné prodej balíků nesplácených úvěrů. Rizikové náklady za celou první polovinu roku dosáhly 65 b.b.

Na základě dosavadního vývoje management upravil celoroční výhled, kde nyní očekává nižší celkové provozní výnosy (minimálně 10,8 mld. Kč, doposud 11,2 mld.) a nižší provozní zisk (min. 5,3 mld., doposud 5,7 mld.), za čímž je rostoucí konkurenční tlak na trhu spotřebitelských úvěrů, další vlny pandemie Covid-19 a vyšší předčasné splácení hypotečních úvěrů kvůli poklesu tržních sazeb. Na druhou stranu pak management zároveň výrazně snížil očekávané rizikové náklady (60–70 b.b., dříve 80–100 b.b.), což vedlo ke zvýšení výhledu na čistý zisk, který by měl být minimálně 3 mld. Kč (doposud 2,8 mld.).

Celkově vnímáme zveřejněné informace smíšeně. Samotná čísla za 2Q jsou bez výraznějších překvapení, pozitivní je zvýšený výhled na čistý zisk, nicméně zmíněné negativní trendy u úrokových výnosů mohou vyvolat obavy investorů. Management dále uvedl, že současná výše nadbytečného kapitálu nad stanovený cíl kapitálové přiměřenosti je 17 Kč na akcii, což dává příslib vysokých dividend po uvolnění restrikcí ze strany ČNB. Konferenční hovor k výsledkům management pořádá dnes od 15:00 SEČ.

 

v mil. Kč2Q 20212Q 2020r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0562 083-1%2 1112 087
  Poplatky a provize49542317%506495
  Ostatní provozní výnosy1531 163-87%140135
Provozní výnosy2 7043 669-26%2 7572 717
Provozní náklady-1 333-1 350-1%-1 345-1 329
Provozní zisk1 3712 319-41%1 412-
  Opravné položky-334-1 849-82%-374-375
Čistý zisk83346978%830810

Zdroj: J&T, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.