CTP: Úvěr 441 mil. EUR od Světové banky na aktiva v Polsku a Bulharsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost International Finance Corporation, která je součástí Světové banky, včera oznámila, že poskytne developerovi CTP úvěry v celkové výši 441 mil. EUR. Ty budou určeny na rozvoj a dekarbonizaci objektů, které má CTP v Polsku a Bulharsku.


Společnost International Finance Corporation, která je součástí Světové banky, včera oznámila, že poskytne developerovi CTP úvěry v celkové výši 441 mil. EUR. Ty budou určeny na rozvoj a dekarbonizaci objektů, které má CTP v Polsku a Bulharsku. Podle Světové banky se provoz budov podílí v EU ze 36 % na celkových emisích uhlíku a ze 40 % na spotřebě energie, přičemž investice umožněné financováním mají tuto spotřebu redukovat. Podmínky úvěrů jako úroková míra nebo splatnost nebyly uvedeny. Podmínky úvěrů od mezinárodních nekomerčních institucí však často bývají výhodnější než financování na trhu. Proto zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.