Makro: Zahraniční obchod v listopadu s rekordním přebytkem 32 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialistaObchodní bilance v listopadu skončila v přebytku 32,2 mld. korun (12 mld. v listopadu 2019). Jde opět o historicky nejvyšší přebytek za listopad, podobně jako tomu bylo v říjnu a září. Za tímto výsledkem stál překvapivě silný nárůst vývozů (8 % r/r), za kterým opět výrazně zaostával vývoj dovozů (+2 % r/r), který naznačuje slabost domácí poptávky. Oživení exportu se týkalo řady položek, klíčový faktor byl pokračující silný nárůst vývozu aut (+9 % r/r). V souhrnu vše naznačuje, že za listopad lze čekat také dobrý výsledek průmyslu. Za celý rok 2020 přebytek zahraničního obchodu směřuje na rekordní úroveň 170 mld. korun (cca 3,0 % HDP), a to hlavně díky vývoji v druhé polovině roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.