Sazka Group: Kladný provozní zisk navzdory restrikcím

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Sazka Group reportovala za druhé čtvrtletí roku meziroční propad EBITDA o 66 % na 42,6 mil. EUR. Objem přijatých sázek a hrubých výher pak poklesl o 45 % na 707 mil. EUR, respektive 247 mil. EUR. Na úrovni čistého zisku pak společnost oznámila ztrátu ve výši 625 tisíc EUR.


Výrazný meziroční propad je důsledkem restriktivních opatření spojených s pandemií Covid-19, kde silný růst tržeb prostřednictvím online kanálů nebyl schopen kompenzovat uzavření prodejních míst. Dopady v jednotlivých zemích pak byly rozdílné. Zatímco v ČR byla výše hrubých výher meziročně téměř beze změny, například v Řecku byl propad více jak 50%. Ohledně výhledu pro zbytek roku společnost uvedla, že od konce 2Q a v dosavadním průběhu 3Q pozoruje postupné oživení u tržeb prostřednictvím fyzické prodejní sítě, prodeje prostřednictvím digitálních kanálů pak zůstávají velmi silné. Podobný vývoj pak SG očekává i ve zbytku roku. Celkově nevidíme ve zveřejněných informacích nic překvapivého. Výrazný propad se očekával, jako pozitivní vnímáme stailní výkonnost v ČR a to, že společnost byla schopna i v takto extrémních provozních podmínkách udržet kladný provozní zisk.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.