EP Infrastructure: Očištěná EBITDA za minulý rok dosáhla 1,5 mld. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Skupina EP Infrastructure (EPIF), ve které drží EPH 69% podíl, reportovala výsledky za minulý rok.

Skupina EP Infrastructure (EPIF), ve které drží EPH 69% podíl, reportovala výsledky za minulý rok. Celkové tržby dosáhly 4,0 mld. EUR (+42 % r/r) a očištěná EBITDA 1,5 mld. EUR (+14 % r/r). Pokles EBITDA v segmentu přepravy plynu (-32 % r/r), způsobený válkou na Ukrajině, byl více jak kompenzován růstem EBITDA z provozování zásobníků plynu (+112 % r/r), ke kterému přispěla vysoká volatilita cen plynu v průběhu roku, a růstem v segmentu teplárenství (+90 %). Celkově EPIF reportoval solidní čísla, jako pozitivní vnímáme především zmíněnou schopnost kompenzovat klesající objem přepravovaného ruského plynu růstem v ostatních segmentech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.