ČEZ: Ceny elektřiny trhají nové rekordy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Včerejší obchodování na energetických burzách v Evropě předvedlo nové historické rekordy u cen elektřiny v návaznosti na zvýšení cen zemního plynu. Roční kontrakt na dodávku elektřiny v Německu vyskočil o 3,7 % d/d na 477,5 EUR/MWh. Tato úroveň je téměř 6x vyšší, než byly ceny před rokem. Jen připomínáme, že ČEZ má na příští rok předprodáno zhruba 70 % a průměrná realizovaná cena (za celé portfolio) je 90,5 EUR za MWh. Vzhledem k aktuálním cenám na burze lze očekávat, že průměrná realizovaná cena ještě dále vzroste.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.