Čtvrtletní úpravy vah indexů CECE a PX

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Vídeňská burza ve středu večer oznámila pravidelné čtvrtletní úpravy vah regionálního indexu CECE. Nové váhy začnou platit od pondělí 19. června, ale reálně změna vah proběhne na závěr obchodování v pátek 16. června. Celkově by úpravy měly být minimální, navíc se netýkají žádného z titulů obchodovaných na pražské burze. Ve stejných termínech (16. června, resp. 19. června) proběhne úprava vah u indexu PX.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.