Komerční banka: Zisk nad odhady zásluhou vyšších úrokových výnosů a nižších rizikových nákladů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za třetí kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 3 432 mil. Kč, výrazně nad očekáváním trhu. Rozdíl je jak v nižších opravných položkách, tak ve vyšších provozních výnosech.

Úrokové výnosy (+3 % r/r) se po 7 kvartálech poklesu vrátily k meziročnímu růstu, když nižší čistá úroková marže (1,68 % oproti 1,8 % ve 3Q20) byla kompenzována 5% růstem úvěrového portfolia a 12 % růstem klientských vkladů. Výrazný 12% růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z cross-sellingu (fondy a pojištění) a poplatky za poradenství a další finanční služby. Výnosy z finančních operací pak byly podpořeny zvýšenou aktivitou jak v oblasti kapitálových trhů, tak zájmem klientů o úrokové a měnové zajištění.

Provozní náklady zůstávají nadále pod kontrolou, za mírným 1% růstem r/r jsou především vyšší odpisy softwaru a IT zařízení. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 2,7 % (2,9 % na konci 2Q21) a čistá tvorba opravných položek byla jen 51 mil. Kč. Za celých prvních 9 měsíců roku pak rizikové náklady dosáhly 14 b.b.

Celková kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 23,0 %, výrazně nad regulatorním minimem (16,2 %) i při započítání opatrnostní rezervy, kterou management stanovil v rozmezí 50–200 b.b.

Management jen mírně upravil celoroční výhled, který předpokládá růst úvěrového portfolia okolo 5 % (doposud mírně nad 5 %), růst vkladů nízkým dvouciferným tempem (doposud vyšším jednociferným) a mírný růst provozních výnosů (doposud stabilní). Provozní náklady by měly být meziročně beze změny, rizikové náklady pak budou výrazně nižší oproti minulému roku.

Distanční valná hromada, jejíž hlasování končilo 2. 11., schválila dividendu ve výši 23,86 Kč na akcii (2,7% hrubý div. výnos), která bude vyplacena 3. 12. tohoto roku.

Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné informace mírně pozitivní především zásluhou lepšího vývoje provozních výnosů. Konferenční hovor k výsledkům banka pořádá dnes od 14:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)3Q 20213Q 3020r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy7 8237 2628 %7 5527 501
  Čistý úrokový výnos5 3905 2533 %5 2255 245
  Poplatky & provize1 3761 23512 %1 3821 397
  Ostatní provozní výnosy1 05877437 %945859
Provozní náklady-3 522-3 4821 %-3 448-3 494
Provozní zisk4 3003 78014 %4 1044 007
  Opravné položky-51-1 678-97 %-75-220
Zisk před zdaněním4 3152 103105 %4 0793 842
Čistý zisk3 4321 645109 %3 2443 031

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.