CPI PG: Růst nájmů v 1Q díky indexaci, zadlužení beze změny

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Skupina CPI Property Group (CPI PG) oznámila za 1. kvartál roku růst čistého nájemního výnosu o 79,4 % r/r na 197 mil. EUR, kde je vysoký růst dán stále efektem akvizic firem Immofinanz a S-Immo v loňském roce. Výše nájmů z již existujících ploch nicméně vzrostla o 9,9 % r/r, když se začíná promítat indexace nájmů dle inflace. Míra výběru nájmů byla téměř 100 %, tj. zcela odezněly negativní dopady na nájemníky z doby pandemie Covid-19. Obsazenost ploch činila v průměru 92 %. Čistý zisk skupiny meziročně klesl z 380,9 mil. na 53,0 mil. EUR, když se nezopakovaly mimořádné zisky (mimo provozní úroveň) z loňského 1Q. Zadlužení LTV mírně kleslo o 0,6 proc. bodu q/q na 50,3 %, přičemž firma snížila absolutní výši dluhu o 300 mil. EUR. Finanční ředitel CPI PG uvedl, že zadlužení je dočasně nad cílem firmy, a zopakoval cíl LTV 45 – 49 % ke konci roku. V LTV za 1Q23 ještě nebyly zohledněny příjmy z divestic získané po konci kvartálu. Firma by měla pokračovat v divesticích a zároveň oznámila, že získá nové zajištěné úvěrové financování od bank, které využije na splacení překlenovacích úvěrů na loňské akvizice, které jsou splatné v r. 2025. Výsledky hodnotíme celkově neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.