Odklad splátek úvěrů by neměl být plošný, úroková sazba zůstane na původní úrovni

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ministryně financí Alena Schillerová by dnes měla předložit vládě návrh změny zákona, který bude řešit odklad splátek úvěrů. Oproti původnímu návrhu by neměl obsahovat snížení úrokových sazeb během přerušení splácení. Změna postoje ministryně pramení z doporučení evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Odklad splátek by také neměl být automatický, ale pouze pro ty, kteří o přerušení splácení požádají. Banka pak bude povinna tuto žádost akceptovat. Vláda by měla dnes také rozhodnout o tom, zda přerušení splácení bude na 3 nebo na 6 měsíců. Změna parametrů navrhovaného zákona je pro banky výrazně pozitivní a současná verze by neměla představovat tak výrazný zásah do hospodaření.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.