Makro: Důvěra v ekonomika poklesla, hlavně v průmyslu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 




Konjukturální průzkumy za září měly spíše negativní vyznění a souhrnné indexy klesly na nejnižší úrovně od března 2021. Zhoršení se týkalo hlavně firem v průmyslu, kde nálada klesla na nejnižší úrovně od června 2020, tj. od Covidu. Index spotřebitelské důvěry drobně klesl, ale trendově nejde o změnu a nálada domácností je snížená, ale z hlediska úrovně je poslední půlrok stejná. Vše naznačuje, že k žádnému výraznějšímu oživení nedochází, naopak výhled zhoršuje nálada v průmyslu u nás i v zahraničí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.