Makro: Průmysl v červnu pokračoval v obratu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v červnu poklesla o -7,0 % r/r (oček. -11 %r/r), ale data ukazují obnovování aktivity. Sezóně očištěná produkce meziměsíčně vzrostla o 13,4 % m/m (+13,9 % m/m v květnu) a meziročně byla nižší o 11,3 %.  Z hlediska oborů byl celkový propad rozložen mezi všechny klíčové obory domácího strojírenství. V červnu hlavní obrat nastal v automobilovém průmyslu, kde se propad dál razantně snížil (-14 % r/r v červnu vs. -45 % v květnu vs. -80 % v dubnu). Impulz oživení přichází hlavně ze zahraničí, což se projevuje ve vývoji nových zakázek, které byly v červnu meziročně nižší o 3 % (-35 % r/r v květnu), přitom zakázky ze zahraničí byly dokonce stejné jako před rokem.

Za celý 2Q průmyslová výroba klesla vůči 1Q o 18,7 % q/q a meziročně propadla o 24 % r/r. Za celý letošní rok očekáváme propad průmyslu kolem 12 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.