J&T Sec. Management: Za rok 2023 rostl provozní zisk i aktiva

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.Společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT, která je ručitelem dluhopisových emisí JTSEC (JTSEC VAR/2028 a JTSEC F. 1 8,25/28), vydala celoroční výsledky za rok 2023. Tržby činily 89,6 mil EUR (+128 % r/r), kdy nárůst byl znatelný především u vyšších přijatých dividend, vyšších výnosů z obchodování finančních instrumentů a přecenění aktiv. Provozní zisk byl 98,6 mil. EUR (+108,4 % r/r), na což měly dopad nejen meziročně vyšší tržby, ale také vyšší zisky z investičních aktivit a nižší ztráty z přeceňování. Samotný čistý zisk činil 54,4 mil EUR. Celková aktiva společnosti vzrostly na 785,7 mil. EUR (+80 % r/r). Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.