S koncem roku investoři přistupují k optimalizaci portfolií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Pro poslední týden letošního roku lze očekávat sváteční obchodní tempo. Důvodem bude i omezené obchodování na několika trzích. Londýn má například zavřeno v pondělí a úterý, většina Evropy pak má přinejmenším omezené obchodování v pátek. Domácí trh je v pátek zavřený. Naopak USA jsou celý týden otevřeny.

„Vzhledem k tradičně nízké aktivitě se nedá vyloučit zvýšená volatilita. Investoři budou přistupovat k optimalizaci svých portfolií před koncem roku a hlavními zprávami může zůstat dění kolem pandemie. Celkově jsme na poslední týden roku neutrální,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu. 

Makroekonomický výhled 

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na čtvrteční pravidelná týdenní data z trhu práce a průběžná data z trhu nemovitostí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.