Makro: Státní rozpočet na konci srpna v deficitu 231 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Státní rozpočet podle pokladničního plnění dosáhl na konci srpna deficitu 231 mld. korun (-298 mld. v srpnu 2021). Za zlepšením rozpočtu stál nárůst daňových příjmů (+11 % r/r) a také stagnace na straně běžných výdajů (-1 % r/r).  Vláda letos plánovala stlačit schodek rozpočtu na 280 mld. korun (-420 mld. v roce 2021), ale řada událostí (válka na Ukrajině, energetická krize) zabrání naplnění tohoto cíle. Podle našeho názoru státní rozpočet letos směřuje ke schodku cca 320 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.