J&T BANKA uzavřela rok 2022 s rekordním čistým ziskem ve výši 3,38 miliard korun

2-minutové čtení


J&T BANKA uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s historicky nejvyšším čistým ziskem ve výši 3,38 miliardy korun (+0,58 mld. Kč). Rekordní nárůst zaznamenal také objem poskytnutých korporátních úvěrů, který meziročně vzrostl o 17 %. Celkový objem úvěrů a pohledávek za klienty pak v roce 2022 dosáhl výše 106,15 miliard korun.

Geopolitická situace a makroekonomické vlivy s sebou přinesly možnost prokázat význam aktivně spravovaných portfolií a investic. Zatímco ztráty indexů sledující hlavní akciové a dluhopisové trhy dosahovaly v lepším případě deseti až dvaceti procent, všechny fondy pod správou investičních společností uzavřely rok s výbornými výsledky. Nejvíce rostoucím fondem roku 2022 se stal J&T ARCH INVESTMENTS, který investorům za loňský rok připsal zhodnocení v korunové třídě ve výši 8,9 %, respektive 3,21 % v třídě eurové a svůj objem zvýšil o 140 % na konečných 31,38 miliard korun. Celkový objem majetku pod správou pak činil 104,66 miliard korun, a meziročně se více než zdvojnásobil (+57 mld. Kč). Za jeho růstem stojí nejen výsledky fondů, ale také akvizice společnosti AMISTA investiční společnosti, která se ke konci roku stala součástí celku.

Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 9,63 miliardy korun a na konci loňského roku činil 35,86 miliard korun. Vedle zisku z běžného roku a příspěvku z nerozděleného zisku z předchozího roku se v něm pozitivně promítlo také mimořádné navýšení kapitálu ze strany akcionářů o 2,91 miliardy korun.

Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 19,37 %. Banka je tak dostatečně kapitálově vybavená pro další rozvoj.