Makro: U výrobců se zastavil pokles cen

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V srpnu se zastavilo zpomalování průmyslové inflace, ke kterému docházelo od loňského podzimu. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v srpnu meziměsíčně vzrostl o 0,2 % m/m, což byl první nárůst po 6 měsících poklesů v řadě. Tempo meziročního růstu se zvedlo na 1,8 % r/r (1,4 % r/r v červenci; 1,9 % r/r v červnu). V srpnu narostly ceny ropných výrobků v reakci na globální růst cen ropy.

Na úrovni jádrové inflace (index bez cen energií) pokračovalo pozvolné zpomalování inflačních tlaků, jádrová inflace se dokonce po 3 letech překlopila do poklesu (-0,1 % r/r vs. 0,4 % v červenci). V srpnu pokračoval prudký propad cen zemědělských výrobců (-4,5 % m/m), šlo již o sedmý pokles v řadě a v meziročním srovnání ceny zemědělské produkce prohloubily propad na -16,4 % r/r (-14,3 % r/r v červenci), což je dobrá indikace pro další vývoj cen potravin.

Data opakovaně naznačují, že odeznívá část předchozího nákladového šoku u cen zboží a materiálů, u dalších položek se vývoj stabilizoval. Naopak ceny služeb mezi výrobci či ceny stavebních prací drží relativně stabilní tempo růstu cen kolem 5-6 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.