J&T FINANCE GROUP SE dosáhla zisku ve výši 146 milionů eur

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T FINANCE GROUP SE dosáhla zisku ve výši 146 milionů eur
#Úspěch#Cíle#Růst

Bankovní holding J&T FINANCE GROUP SE uzavřel, dle auditorem ověřených konsolidovaných výsledků, první pololetí letošního roku s čistým ziskem ve výši 146 milionů eur a bilanční sumou přes 16,1 miliardy eur.


K 10% nárůstu bilanční sumy od počátku roku přispělo především zvýšení objemu klientských depozit o 712 milionů eur na téměř 11 miliard eur. „Vedle vývoje úrokových sazeb a situace na trhu, stojí za jejich nárůstem zejména velmi slibný rozjezd frankfurtské pobočky J&T Banky otevřené v březnu letošního roku,“ konstatuje Igor Kováč, finanční ředitel a člen představenstva finanční skupiny.

Nárůst zaznamenala skupina také u objemu spravovaného majetku, který ke konci června dosáhl výše 9,3 miliardy korun, což se pozitivně propsalo do více než 20% nárůstu čistých výnosů z poplatků v meziročním srovnání.

K výsledkům J&T FINANCE GROUP SE za první pololetí přispěla skupina J&T Banka ziskem ve výši 3,1 miliardy korun (131 milionů eur) a skupina 365.bank ziskem ve výši 36 milionů eur. Obě finanční instituce pak navíc získaly rating od agentury Moody´s – J&T Banka investiční na úrovni Baa2 se stabilním výhledem, 365.bank pak depozitní a rating emitenta na úrovni Ba1 taktéž s pozitivním výhledem.

Vlastní kapitál na konci prvního pololetí roku 2023 přesáhl výši 2,1 miliardy eur a kapitálová přiměřenost na konsolidovaném základě činila 17,75 %. „Přebytek likvidity spolu s dostatečnou kapitálovou vybaveností činí skupinu J&T FINANCE GROUP SE dostatečně silnou a zároveň připravenou na možnosti dalšího rozvoje a růstu,“ dodává Kováč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.