Nekonečný růst hypoték. A co bude dál?

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
J&T Banka na hypotečním trhu přímo nepůsobí, přesto dění na trhu pečlivě sleduje a v rámci privátního bankovnictví zajišťuje komplexní servis pro financování bydlení klientů. Přečtěte si názory odborníků, jak se hypoteční trh vyvíjí, kdo na úvěr dosáhne a zda lze očekávat růst úroků.


Česká národní banka od roku 2002 zveřejňuje statistiky úvěrů na bydlení a podle nich čtvrtletně nikdy nedošlo k žádnému poklesu v objemu poskytnutých hypoték. Do roku 2008 tempo růstu dosahovalo extrémní úrovně 35 % ročně, poslední dekádu se dynamika výrazně stabilizovala a objem hypoték roste o 5–10 %, a to krize nekrize.

Vývoj cen nemovitostí byl výrazně dynamičtější než objem hypoték. Ještě v létě 2015 stál průměrný byt v Česku podobnou sumu jako na začátku roku 2008. Ovšem pak během pouhých tří let ceny nemovitostí vzrostly o 35 %. Česká republika v rámci Evropské unie patřila mezi země s nejrychleji rostoucími cenami nemovitostí. ČNB se začala bát přehřívání nemovitostního trhu a rozhodla se na to reagovat.

 

ČNB zasahuje

Z hlediska samotných hypoték zatím žádné výraznější riziko není patrné. České domácnosti si sice na jedné straně vzaly hypotéky v objemu 1262 mld. korun, ale na druhé straně mají u bank uloženou částku 2600 miliard korun. Tedy na každou jednu půjčenou korunu mají další dvě koruny u bank uloženy. Samozřejmě dlužníci se plně nepřekrývají se střádaly, ale i tak to naznačuje, že pro české domácnosti hypotéky zatím zásadní problémem nejsou.Největší riziko představuje zmíněný rychlý nárůst cen nemovitostí.

Česká národní banka za poslední dva roky udělala řadu kroků, aby vývoj cen nemovitostí přibrzdila. Prvním faktorem bylo zvýšení úrokových sazeb, které postupně od léta 2017 zvedla osmkrát. Ovšem tento faktor měl jen částečný dopad. Velký přebytek volné likvidity v systému a konkurenční boj brání, aby se růst sazeb ČNB plně přelil do úrokových sazeb u hypoték.

Druhou cestou, jak se ČNB snažila přibrzdit úvěrovou aktivitu domácích bank, bylo postupné zpřísňování regulace. Postupně během dvou let ČNB zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu pro banky z 0,50 % na 2,00 %, která má obecně brzdit banky v poskytování úvěrů a zvyšovat jejich odolnost ustát případné šoky.

 

Kdo dosáhne na hypotéku?

V posledních dvou letech ČNB postupně zavedla přísné limity na poskytování hypoték. Od dubna 2017 banky nesmí poskytovat tzv. 100% hypotéky, maximální výše hypotéky vzhledem k hodnotě bytu může být jen 90 %. Kupec tedy musí svůj nákup nemovitosti částečně uhradit ze svých úspor, nebo pokud má možnost bance poskytnout do zástavy další nemovitost, např. rodičů, může si vzít hypotéku nejen ve výši celé kupní ceny, ale i další část úvěru na úhradu 4 % daně z nabytí nemovitosti, rekonstrukci, konsolidaci stávajících dluhů nebo i bez uvedení účelu.

Od podzimu 2018 navíc banka nesmí poskytovat hypotéky lidem, u kterých by celkový součet dluhů překročil devítinásobek jejich ročního čistého příjmu. Současně splátky dluhů nesmí tvořit více než 45 % čistého měsíčního příjmu dlužníka.

 

Vzít, či nevzít si nyní hypotéku?

Odpověď na výše uvedenou otázku není jednoduchá. V květnu ČNB opět zvýšila úrokové sazby na 2,00 % (2T repo), ale další zvyšování se letos zdá jako málo pravděpodobné. Současně ČNB v druhé polovině května opět zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu. Hypoteční trh by měl dál růst, byť o něco pomaleji, ale zatím se nezdá, že by mělo dojít k výraznému obratu. Hypoteční úrokové sazby mohou ještě růst, ale pravděpodobně půjde jen o mírnou změnu, podobně jako tomu bylo v posledních dvou letech (průměrná hypoteční sazba vzrostla za toto období asi o 70 bodů z 2,17 % na 2,86 %, zatímco sazby ČNB vzrostly o 195 bazických bodů z 0,05 % na 2,00 %). Výraznější brzdou se může stát až znatelnější přibrzdění ekonomiky či recese, která sníží ochotu domácností se dlouhodobě zadlužit v podobě hypotečního úvěru.

 

J&T Banka pomáhá klientům s financováním bydlení

J&T Banka na hypotečním trhu přímo nepůsobí, neposkytuje svoji vlastní hypotéku. Nicméně to neznamená, že by tento trh opomíjela. V rámci privátního bankovnictví zajišťuje komplexní servis pro financování bydlení klientů. Jako jediná banka spolupracuje s většinou hypotečních bank působících na českém trhu a vybírá vždy ten nejlepší hypoteční úvěr nejenom z pohledu úrokové sazby, ale i dalších parametrů dle konkrétních požadavků klienta.  

Disponuje také vlastními odborníky na hypoteční úvěry, kteří pomáhají klientovi bezplatně řešit celý proces získání hypotéky, od přípravy nabídek, zajištění odhadu nemovitosti, komunikace s hypoteční bankou, katastrem a realitním makléřem až po čerpání úvěru. Ani tím však služby banky nekončí.Hypoteční specialista je partnerem klienta i v dalším období, například při požadavku na předčasné splacení či při refixaci úvěru. Součástí komplexních služeb je také zajištění pojištění nemovitosti.

V případě zájmu o tyto služby se klient může obrátit na svého bankéře, který mu následně domluví schůzku s hypotečním specialistou. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.