CTP: Výsledky překonaly výhled na zisk a firma očekává další expanzi v r. 2023

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost CPTP, která investuje do logistických ploch, dnes zveřejnila hosp. výsledky za r. 2022. Čistý nájemní výnos vzrostl meziročně o 38,3 % na 452,1 mil. EUR, kde největší část růstu tvořily akvizice a menší část růst cen o 4,5 % u existujících ploch. Společnost loni postavila zhruba 1 mil. m2 nových nájemních ploch, přičemž plánuje podobnou výstavbu letos s potenciálem ji ještě navýšit, pokud bude silná poptávka. Přecenění investičního portfolia dosáhlo +723,6 mil. EUR, což je opět vysoké číslo z pohledu výsledovky společnosti, i když kleslo o 34 % r/r z rekordního přecenění 1100,6 mil. EUR o rok dříve. Většinu přecenění tvoří nové projekty zařazované do portfolia, ale v pozitivním přeceňování pokračovaly i existující budovy (+246,4 mil. EUR), což je hlavně díky silné první polovině roku. V druhé půli roku došlo kvůli růstu úrokových sazeb k poklesu ocenění, ale pouze o 0,69 %. To by mohlo zmírnit některé obavy z prudkého přeceňování realitních portfolií dolů. Kvůli meziročními poklesu zisku z přecenění klesl i čistý zisk, a to o 22,4 % r/r na 796,5 mil. EUR. Zisk na akcii podle metodiky EPRA činil 0,61 EUR, nad výhledem společnosti. Čistá hodnota aktiv na akcii vzrostla meziročně z 12,06 na 13,81 EUR, tj. akcie se nyní obchoduje s cca 7% diskontem vůči čisté hodnotě aktiv. Zadlužení společnosti loan-to-value (LTV) činilo 45 %, v souladu s politikou firmy 40 – 45 %. Společnosti se v poslední době podařilo získat nebo obnovit úvěry s bankami za úrokové sazby mezi 4-5 % a management uvedl, že zváží podle tržních podmínek odkup některých svých dluhopisů z trhu. EUR Společnost uvedla, že v poslední době pozoruje pokles stavebních nákladů, což jí společně s pokračující silnou nájemní poptávkou umožní stavět nové projekty s tzv. yield-on-cost (výnosem vůči nákladům) v průměrné výši 10,1 %. Management uvedl, že velmi příznivé podmínky na trhu, hl. silná poptávka, společnosti umožní dosáhnout dlouhodobého cíle 20 mil. m2 portfolia a 1 mld. EUR výnosů do konce dekády. Také potvrdil, že pro letošek počítá se ziskem na akcii dle EPRA ve výši 0,72 EUR. Podle uzavřených smluv by letos měl čistý nájemní výnos vzrůst o 34,8 % r/r na 589 mil. EUR. Ze zisku r. 2022 management navrhne celkovou dividendu 0,45 EUR/akcie (z toho 0,22 EUR již vyplaceno). To znamená hrubý div. výnos 3,5 %. Výsledky a výhled společnosti hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.