Návštěva skandální dekády v galerii Magnus Art

4-minutové čtení
J&T specialista

Návštěva skandální dekády v galerii Magnus Art

Ježíš od Davida Černého, tajuplné, až mysteriózní fotografie Markéty Othové, zábavné video Šedá komise od Kateřiny Šedé či zahrádkářská kolonie zesnulého Jána Mančušky. Celkem desítku hvězd české (i slovenské) umělecké scény a jejich zásadní díla představuje nyní galerie Magnus Art v pražském sídle J&T Banky v rámci druhého dílu výstavy představující sbírku banky. Ta nabízí ucelený koncept děl od prvních třiceti laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, tedy od roku 1990 do roku 2019.

„Musím říct, že je velmi zajímavé pozorovat na dílech, která máme ve sbírce Magnus Art, jak se v rámci těch tří dekád, od doby, kdy Cena Jindřicha Chalupeckého vznikla, proměnila témata, techniky a způsoby uměleckého vyjádření, kterým se laureáti ve své tvorbě věnovali a které oslovily tehdejší umělecké poroty této soutěže,“ uvedla jedna z kurátorek aktuální výstavy a zároveň odbornice na umění J&T Banky Anna Pulkertová. „ Umělecká scéna byla během prvního desetiletí 21. století již etablovanější než během těch předchozích 90. let 20. století,“ dodává Pulkertová.

Velká jména

A co tedy návštěvníci uvidí? Těšit se mohou například na známé dílo ze série Kits s názvem Jesus Christ od Davida Černého, na záznam diplomové práce Kateřiny Šedé pojmenované Šedá komise, v rámci níž umělkyně vyzvala svou širokou rodinu, aby ohodnotila diplomové práce jejích spolužáků na Akademii výtvarných umění, na (ne)známé postavy lidí na pestrobarevných obrazech ze série Chodba od Michala Pěchoučka či na sprejem vytvořené „participy“ z rukou Tomáše Vaňka, aktuálního rektora AVU.

„Společným motivem těchto děl je téma člověka a jeho činnosti. Nicméně stejně jako je toto téma velmi široké, je široké i jeho pojetí mezi umělci napříč všemi generacemi,“ vysvětluje Valérie Dvořáková z Art Servisu J&T Banky.

cs-2007-eva-kotatkova-w6b0054.jpg

Foto: Dvojicí děl se v galerii Magnus Art prezentuje jednička aktuálního vydání Art Indexu a jedna z nejuznávanějších českých umělkyň Eva Koťátková. Prvním je objekt Aktovka, který pochází z jejího cyklu Cesta do školy, druhým dílem je cyklus kreseb bizarních postav, v nichž se propojuje živočišná a rostlinná říše.

Umělci, kteří Cenu Jindřicha Chalupeckého získali v této dekádě, již z velké části nebyli zatíženi socialismem a naopak se jim podařilo etablovat se na mezinárodní scéně. Byl to výsledek snahy spousty lidí, kteří od pádu železné opony pracovali na emancipaci tuzemské tvorby. Zasazovali ji do kontextu světových dějin umění, konfrontovali ji s trendy na Západě.

„Důležitá v tom byla publikace Monument transformace, za kterou stáli umělec Zbyněk Baladrán a kurátor a teoretik Vít Havránek a která reflektovala transformační procesy uplynulých dvacet let nejen v oblasti tzv. východní Evropy. Tyto procesy byly popsány jako globální jev a díla českých umělců a umělkyň se najednou zařadila po bok tvorby různých světových uměleckých skupin a umělců. Jako důležité téma se celosvětově v té době začal jevit tzv. dokumentární či archivní obrat a ani čeští umělci nezůstali v jeho objevování a reflexi stranou,“ připomíná Dvořáková.

2000–2009 Sbírka Magnus Art

Kdy: 8. 10. – 27. 11. 2021

Kde: Galerie Magnus Art, Sokolovská 700/113a, Praha 8

Skandály

Zároveň to byla také doba velkých skandálů, připomíná Anna Pulkertová, která připravovala katalog k aktuální výstavě. „V rámci pramenů lze vysledovat i daleko více uměleckých skandálů, o kterých média ráda referovala. Bylo to tím, že byli umělci čím dál odvážnější, nebo tím, že si naše společnost v té době ještě stále nezvykla, že umění nemusí být jen esteticky přitažlivou dekorací?“

Jednou z nich byla výstava Tomáše Vaňka, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2001, která představovala autorova díla parafrázující Josefa Ladu. Na žádost Ladových dědiců musela být díla zakryta závěsem. Celá událost nicméně navodila nejen v uměleckém prostředí mnoho diskuzí a úvah nad autorským právem, inspirací, kopírováním či vypůjčováním témat a motivů.

cs-2007-eva-kotatkova-w6b0054.jpg

Chalupecký je zárukou zisku

Velká umělecká jména s sebou pak logicky nesou i důležitou otázku: Jak vzrostla cena děl zastoupených právě ve sbírce Magnus Art, kterou po tři dekády budovala J&T Banka? A odpověď je snadná: Velmi.

„Vypadá to, že vsadit ve sbírce na laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého byla trefa do černého. U mnoha mladých umělců, kteří získali Chalupeckého cenu, se podařilo předpovědět skutečně úspěšnou budoucnost. Mnoho z děl ve sbírce se již několikanásobně zhodnotilo,“ uvádí Valérie Dvořáková.

„ Nicméně největší hodnota sbírky Magnus Art spočívá v její celistvosti a v tom, jakým důležitým záznamem relativně nedávné historie umění je,“ uzavírá Anna Pulkertová z Art Servisu. 

Foto: Jedna z nejvýraznějších postav tuzemské umělecké scény, David Černý, je ve sbírce zastoupena dílem Jesus Christ Superstar z roku 1993. jedná se o parafrázi kdysi populárních vylamovatelných figurek a hraček, které si posléze dítě samo sestavilo.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.