Photon Energy uvedl do provozu první solární elektrárnu v Rumunsku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupina Photon Energy uvedla do provozu svůj první solární park v Rumunsku. Solární park by měl mít roční výrobu okolo 8,7 GWh elektřiny a tržby okolo 1,4 mil. EUR. Společnost v současné době provozuje 89 solárních elektráren s celkovou kapacitou 97,6 MWp (megawatt peak – jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu), přičemž zmíněný solární park v Rumunsku má kapacitu 5,7 MWp. Další projekty v zemi má společnost v různých fázích rozpracování. Photon Energy v minulém roce dosáhl tržeb 94,2 mil. EUR a EBITDA 24,1 mil. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.