EPH: Agentury S&P a Fitch přidělily rating BBB- se stabilním výhledem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Energetický a průmyslový holding (EPH) včera informovala, že jí ratingové agentury S&P Global Ratings a Fitch Raings shodně přidělily hodnocení BBB- se stabilním výhledem. BBB- je poslední rating tzv. investičního pásma a od obou agentur jde o první rating pro skupinu EPH. Agentura S&P uvedla, že EPH provozuje velmi ziskový byznys výroby elektřiny s relativně nízkými požadavky na kapitálové výdaje. Zároveň mezi riziky uvedla, že podíl regulovaného byznysu a skladování, které provozuje EP Infrastructure, bude mít za 3 roky pouze méně než 15% podíl na tvorbě zisku EBITDA skupiny a že společnost bude čelit rostoucí konkurenci jiných výrobců elektřiny. S&P očekává, že EPH bude udržovat poměr dluhu vůči zisku EBITDA pod 2,5, což firma v pondělí deklarovala jako finanční cíl. EPH má na pražské burze obchodovaný dluhopis 4,50/2025.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.