Primoco ve ztrátě za 1H19, očekává významnou zakázku do příštího roku

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco zveřejnil hospodářské výsledky za 1. polovinu roku. Společnost za 1H19 realizovala tržby pouze 1,08 mil. Kč oproti 18,21 mil. Kč v loňské první polovině roku, což vedlo i k zápornému zisku EBITDA -12,47 mil. Kč (loni +3,93 mil.). Primoco uvedlo, že důvodem těchto výsledků bylo odložení podpisu významné zakázky na Blízkém východě, a to v důsledku politické nestability v zemi klienta. Společnost očekává, že tato zakázka bude uzavřena letos nebo příští rok. Dále má Primoco dle svého vyjádření možnost získat významnou zakázku v Malajsii, kam již dodalo tři bezpilotní letadla loni, a v jednání má další řadu možných zakázek. Za podstatné považujeme vyjádření společnosti, že i přes záporný hospodářský výsledek v první polovině roku má firma zajištěné financování díky akcionářské půjčce od zakladatelů firmy Ladislava Semetkovského a Gabriela Fülöppa. Primoco potvrdilo, že dlouhodobě cílí na roční tržby přes 1 mld. Kč a EBITDA marži 30 – 40 %, přičemž na začátku příštího roku by mělo poskytnout i roční výhled hospodaření po jednotlivých segmentech. Záporný výsledek za první polovinu roku hodnotíme negativně, na druhou stranu dle vyjádření firmy jde pouze o odklad realizace tržeb o několik kvartálů.

 

mil. Kč1H 2019r/r1H 2018
Tržby1,08-94%18,21
EBITDA-12,47n.m.3,93
Provozní zisk-13,53n.m.3,20
Zisk před zdaněním-13,59n.m.2,16
Zisk po zdanění-13,59n.m.2,16
Zdroj: Primoco, J&T Banka

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.