Fond J&T INVESTMENTS získal od investorů za první měsíc obchodování 3 miliardy korun

1-minutové čtení

Během prvního měsíce od zahájení aktivní distribuce získal nový investiční fond J&T INVESTMENTS do správy 3 miliardy korun. Vedle privátních investorů, kteří jsou ve fondu zastoupeni bez mála polovičním podílem, do něho vložily prostředky také společnosti blízké skupině J&T včetně samotné J&T BANKY. Fond, v jehož čele stojí spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč, si klade za cíl nabídnout klientům možnost spoluinvestovat do příležitostí a projektů vznikajících v okolí zakladatelů a dlouholetých partnerů skupiny J&T.

„Silný zájem investorů o fond ukazuje, že si velmi dobře uvědomují, jak jejich úspory může ohrozit uvolněná měnová a fiskální politika a že pokud chtějí svůj majetek ochránit, musí ve svém portfoliu zvýšit podíl trvalých aktiv.“, uvádí Adam Tomis, člen investičního výboru fondu J&T INVESTMENTS a dodává: „Intenzivně jednáme o vstupu do několika projektů, a věřím, že v blízké době oznámíme první investici v realitách. Spolu s partnery analyzujeme také příležitosti v dalších sektorech. “

Fond, který nabízí J&T BANKA ve spolupráci s vybranými partnery míří na investory, kteří hledají ochranu a příležitost pro růst hodnoty svého majetku a zároveň z něho očekávají pravidelný příjem. Fond bude investovat nejen do oborů, v nichž má J&T dlouholeté zkušenosti, jako energetika, nemovitosti, média, cestovní ruch a volnočasové aktivity, ale i do oblastí nové ekonomiky. Minimální investice do fondu činí 125 000 euro, investiční horizont je nejméně 5 let.