Colt CZ: Česká vláda jedná s Vietnamem o prodeji zbraní včetně ručních

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle agentury Reuters jedná česká vláda s Vietnamem o prodeji zbraní, který by měl zahrnovat letadla, radary, modernizované obrněnce a ruční palné zbraně. O prodeji měla jednat ve Vietnamu delegace vedená českým premiérem Petrem Fialou minulý týden. Podle agentury Fialu doprovázela 15členná skupina podnikatelů včetně zástupců Colt CZ. Pokud by byla uzavřena zakázka, vzhledem k velikosti země (99,5 mil. obyvatel v r. 2022) a jejím bezpečnostním potřebám by mohlo jít o potenciálně významný kontrakt pro Colt CZ. Zprávu hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.