Zátěžové testy ČNB potvrdily odolnost tuzemských bank a pojišťoven

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Česká národní banka zveřejnila výsledky dohledových zátěžových testů bank a pojišťoven, které vychází z dat ke konci roku 2022. Oba sektory jsou podle výsledků testů dostatečně kapitálově vybaveny a jsou schopny absorbovat i významné ztráty v případě negativního ekonomického vývoje. V rámci bankovního sektoru ČNB do testů zařadila 12 bank, které reprezentují přibližně 91 % celkových aktiv sektoru. Kapitálová přiměřenost těchto bank byla ke konci minulého roku v souhrnu 20,2 %, při aplikaci zátěžového scénáře by pak klesla na 17,5 %. V rámci pojišťovacího sektoru bylo do testů zařazeno 18 tuzemských společností a celkový solventnostní poměr by při negativním scénáři klesl na 156 %, a zůstal by tak stále výrazně nad regulatorním minimem (100 %). Odolnost a vysokou kapitálovou vybavenost bank potvrzují pravidelně všechny testy, které ČNB v rámci dohledu nad finančními institucemi vykonává.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.