Makro: Státní rozpočet na konci listopadu v deficitu 337 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Státní rozpočet podle pokladničního plnění skončil na konci listopadu v deficitu 337 mld. korun (-402 mld. v listopadu 2021). V první polovině roku docházelo k jistému zmírňování schodku rozpočtu, ale od léta se trend otočil a dochází opět k jeho rozšiřování. Daňové příjmy (+10 % r/r) pokračují v růstu, ale k meziročnímu nárůstu se vrátily i výdaje (2 % r/r) státního rozpočtu. Velkou roli v tom mají valorizace sociálních dávek, jako jsou důchody (+11 % r/r) a dávky v reakci na nárůst cen energií. Deficit rozpočtu směřuje k úrovni 350 mld. korun (-420 mld. v roce 2021). I příští rok by schodek rozpočtu měl být na úrovni 300 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.