Rohlik Group: Emitent navrhne zvýšení kupónu dluhopisu 5,5/2026

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Rohlik.cz Finance, která je emitentem dluhopisu 5,5/2026, se rozhodla svolat schůzi vlastníků dluhopisů, která bude mít na programu úpravu současných emisních podmínek. Společnost uvedla, že jedním z bodů bude navýšení kupónu tak, aby lépe reflektoval současné podmínky na finančních trzích. Schůze se proto bude konat po příštím zasedání Bankovní rady ČNB, které proběhne 22.6. 2022 a od něhož čekáme další zvýšení úrokových sazeb. V důsledku navýšení kapitálu ve společnosti Rohlik Group došlo i k poklesu akciového podílu Tomáše Čupra, a to na 44,79 % (dříve mírně přes 50 %). Proto očekáváme, že mezi navrhovanými změnami emisních podmínek bude i snížení požadovaného minimálního podílu Tomáše Čupra v Rohlik Group, který byl doposud 50 %. Nicméně i po této změně zůstane Tomáš Čupr největším jednotlivým akcionářem a gen. ředitelem společnosti. Nemění se tak podle nás směřování celé společnosti. Oznámený návrh na zvýšení kupónu je pro držitele dluhopisů pozitivní zprávou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.