Rohlik Group: Emitent navrhne zvýšení kupónu dluhopisu 5,5/2026

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Rohlik.cz Finance, která je emitentem dluhopisu 5,5/2026, se rozhodla svolat schůzi vlastníků dluhopisů, která bude mít na programu úpravu současných emisních podmínek. Společnost uvedla, že jedním z bodů bude navýšení kupónu tak, aby lépe reflektoval současné podmínky na finančních trzích. Schůze se proto bude konat po příštím zasedání Bankovní rady ČNB, které proběhne 22.6. 2022 a od něhož čekáme další zvýšení úrokových sazeb. V důsledku navýšení kapitálu ve společnosti Rohlik Group došlo i k poklesu akciového podílu Tomáše Čupra, a to na 44,79 % (dříve mírně přes 50 %). Proto očekáváme, že mezi navrhovanými změnami emisních podmínek bude i snížení požadovaného minimálního podílu Tomáše Čupra v Rohlik Group, který byl doposud 50 %. Nicméně i po této změně zůstane Tomáš Čupr největším jednotlivým akcionářem a gen. ředitelem společnosti. Nemění se tak podle nás směřování celé společnosti. Oznámený návrh na zvýšení kupónu je pro držitele dluhopisů pozitivní zprávou.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.