Colt CZ: Sellier & Bellot si udrží vysoké marže, CBC bude strategický akcionář

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Generální ředitel Colt CZ Jan Drahota včera na konferenčním hovoru poskytl dodatečné informace k výrobci munice Sellier & Bellot, jehož akvizici firma v pondělí oznámila. Za podstatné body považujeme:

  • Sellier & Bellot očekává v r. 2023 tržby 6,67 mld. Kč při marži zisku EBITDA 31,5 %. (Srovnání: Colt letos čeká marži 19,7 – 21,3 %.) Jak tržby, tak marže v posledních 3 letech rostou a podle J. Drahoty jsou jedny z nejvyšších mezi výrobci munice na světě. Drahota očekává, že díky dobré nákladové struktuře si firma relativně vysoké marže udrží.
  • Sellier & Bellot v současnosti realizuje 67 % tržeb na komerčním trhu a 33 % u vládních zákazníků, což znamená, že akvizicí se Coltu nepodaří navýšit podíl ozbrojených složek na tržbách. Nicméně, Sellier & Bellot nemá tak vysokou expozici vůči americkému trhu, na němž Drahota odhaduje podíl tržeb cca 1/3, zatímco u Coltu se tento podíl pohybuje mírně pod 50 %. Dalšími dvěma významnými trhy pro Sellier & Bellot jsou Německo a Česká republika, kde je firma dodavatelem Armády ČR a policie.
  • Společnost CBC Europe, která je dosavadním vlastníkem Sellier & Bellot, se stane díky částečné platbě v nových akciích akcionářem Coltu s podílem 27–28 %. Drahota považuje CBC za nového strategického akcionáře, který se bude chtít podílet na dalším růstu celé společnosti a nebude plánovat brzký prodej svých akcií. Formální období, po které se akcie prodávat nemohou (tzv. lock-up), mít CBC nebude.
  • Po dokončení akvizice v 1H 2024 Colt CZ očekává nárůst relativního zadlužení čistý dluh / EBITDA z 1,8 ke konci 3Q23 na 2,7 a poté postupné oddlužování. Zadlužení bude stále značně pod limitem 3,5, který stanovují kovenanty dluhopisů. Akviziční úvěr, kterým Colt doplní financování akvizice, bude splatný v r. 2029. S akvizicí není spojena změna dividendové politiky Coltu.
  • Odmítnutou nabídku na převzetí americké Vista Outdoor J. Drahota nekomentoval a nesdělil, jaký bude další postup. V otázce dalších případných akvizic chce být Colt uvážlivý, ale do portfolia produktů by se hodil výrobce optoelektronických doplňků zbraní.
  • Colt chce v příštím roce představit ruční zbraň větší kategorie a uvažuje i o výrobě munice větší ráže, tj. v kategorii granátů. Zde již spolupracuje s německým Rheinmetallem na dodávce pro českou armádu.

 

Management plánuje poskytnout další detaily k Sellier & Bellot při dokončení akvizice v příštím roce. Informace z konferenčního hovoru hodnotíme pozitivně především díky komentáři k maržím Sellier & Bellot a ke strategickému charakteru podílu, který bude držet CBC Europe v Colt CZ.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.