Makro: Důvěra v ekonomika se mírně zlepšila, hlavně u firem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Konjukturální průzkumy v srpnu pokračovaly v trendu velmi pozvolného růstu a po předchozím propadu se vrátily na úrovně z května. V srpnu se zlepšení týkalo spíše podnikatelů a firem, napříč všemi sektory – průmysl, služby, stavebnictví –, i když z hlediska úrovně jde hlavně v průmyslu o velmi nízké hodnoty, které spíše indikují pokles aktivity.


Konjukturální průzkumy v srpnu pokračovaly v trendu velmi pozvolného růstu a po předchozím propadu se vrátily na úrovně z května. V srpnu se zlepšení týkalo spíše podnikatelů a firem, napříč všemi sektory – průmysl, služby, stavebnictví –, i když z hlediska úrovně jde hlavně v průmyslu o velmi nízké hodnoty, které spíše indikují pokles aktivity. V průmyslu je pozitivním znakem růst výroby a souběžně s tím i pokles zásob. Index spotřebitelské důvěr y drobně klesl, ale stále ukazuje zlepšení situace vůči začátku letošního roku. Vše naznačuje, že k žádnému výraznějšímu oživení nedochází, ale zároveň ani zhoršení situace a česká ekonomika v lepším případě balancuje na hraně stagnace.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.