Makro: Oživení maloobchodu razantně zrychlilo

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V březnu došlo k nečekaně výraznému oživení spotřebitelské poptávky. Maloobchodní tržby za březen vzrostly o 1,3 % m/m (-0,3 % v únoru) a meziročně byly vyšší o 6,1 % r/r (2,5 % r/r v únoru), což je nejvyšší tempo růstu za poslední 2 roky. Růst byl opět plošný přes všechny segmenty, což ukazuje sílu a robustnost oživení spotřebitelské poptávky domácností. Prodeje potravin (+4,0 % r/r), nepotravinářského zboží (+7,7 % r/r), ale i prodeje pohonných hmot (6,7 % r/r) zrychlily vůči předchozím měsícům. Vedle toho si vysokou dynamiku udržuje e-commerce. Oživení prodejů přes internet začalo vloni na podzim, ale letos v 1Q zrychlilo na tempo růstu kolem 15 % r/r. Právě oživení prodejů přes internet je jedním z významných faktorů celkového růstu maloobchodních tržeb.

Samotný výsledek za březen překonal očekávání (oček. 2,8 % r/r), ale z hlediska trendu se naplňují naše očekávání, že s poklesem inflace dojde letos k oživení spotřebitelské poptávky domácností. Pro letošní rok očekáváme růst maloobchodních tržeb kolem 5-6 % (-4,6 % v roce 2023).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.