Moneta: Změna metodiky zvýšila Tier 1 kapitál o 65 b.b.

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta oznámila, že na základě změny metodiky týkající se odečtu hodnoty softwaru z regulatorního kapitálu navýší kapitál Tier 1 o 1 mld. Kč, což představuje 65 b.b. O změně stanovení odpočtu nehmotných aktiv rozhodla Evropská komise v polovině listopadu. Na konci 3Q reportovala Moneta kapitálovou přiměřenost Tier 1 na úrovni 14,4 %. Jedná se pouze o tecnickou záležitost, nicméně vyšší kapitál z regulatorního pohledu dává managementu vyšší flexibilitu při optimalizaci kapitálové struktury a z dlouhodobého pohledu může mít pozitivní dopad na výplatu dividend.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.