Čeští dolaroví milionáři se stávají investory západního typu. Do budoucna hledí optimističtěji

4-minutové čtení

Tuzemští dolaroví milionáři se stále častěji stávají investory. Investice totiž představují hlavní zdroj jejich bohatství. I přes výkyvy trhu zůstávají akcie pro dolarové milionáře primárním investičním nástrojem. Nejčastěji se snaží investovat do titulů z oboru, kterému rozumí či ve kterém podnikají. O firmách, do kterých investují, se i rádi baví se svým okolím. Vyplývá to ze třináctého ročníku unikátního průzkumu J&T Banka Wealth Report 2023, který mapuje postoje a investiční chování českých a slovenských dolarových milionářů. 


Čeští a slovenští dolaroví milionáři hledí do budoucna opět s optimismem. Zdá se, že svět se s nepříznivými vlivy popral a investiční nástroje opět slibují růst. Po loňských propadech hodnotí současnou tuzemskou ekonomickou situaci stejně jako obecná populace mírně pozitivněji. I nadále jsou však obezřetní. V širší perspektivě je patrná důvěra v investice do podnikání. Kromě zahraničních akcií dolaroví milionáři očekávají zajímavé zhodnocení v oblasti private equity investic, a také korporátních dluhopisů, které v současnosti investorům slibují zajímavé zhodnocení a možnost fixace vyšších výnosů na delší dobu. Zlepšení očekávání je také patrné u investic do startupů.

„V pohledu na vývoj očekávání nejzajímavějšího zhodnocení investic v Česku a na Slovensku je zřejmý pokračující efekt přísnější měnové politiky. Ten se projevil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku pokračujícím zájmem o termínované vklady,“ komentuje výsledky Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky a dodává: „Vzhledem k vývoji na finančních trzích, kdy se akciové indexy v Evropě dostaly na 15letá maxima a jeden z nejúspěšnějších roků v historii zaznamenaly také americké technologické akcie, není překvapivé, že nejzajímavější zhodnocení očekávají dolaroví milionáři u akcií zahraničních firem.“

Nemovitosti na pozadí

Do pozadí v očekávání výnosu již druhý rok po sobě ustoupily nemovitosti, které tak učebnicově znázorňují naplnění efektu již zmíněné přísnější monetární politiky. Vyšší úrokové sazby, přísnější úvěrové standardy či utlumená poptávka po vlastním bydlení minimalizují prostor pro růst cen, tedy i výnosů z investic v této oblasti. Jsme tak svědky poklesu zájmu o rezidenční nemovitosti, zemědělskou půdu i stavební pozemky.

Investiční portfolio ve znamení akcií

Základem investičního portfolia dolarových milionářů se staly nástroje kapitálových trhů, jako jsou akcie, dluhopisy a fondy, které společně tvoří nadpoloviční část celého portfolia. Poprvé v historii pětinu portfolia představují akcie, stejný podíl připadá i na investiční nemovitosti. Hotovost, která je zastoupena 10 %, neváhají dolaroví milionáři využít v případě naskytnutí zajímavé investiční příležitosti.

Důkazem o přeměně podnikatelů v investory je i čas, který dolaroví milionáři portfoliu věnují. Přibližně polovina dolarových milionářů své investiční portfolio sleduje alespoň jednou týdně, pětina dokonce denně. Mladší dolaroví milionáři vzhledem k většímu zastoupení akciových investic pak své portfolio sledují častěji.

Růst hodnoty a zajištění renty

Hlavním cílem správy majetku je především růst jeho hodnoty, což deklarovalo 40 % českých a 43 % slovenských dolarových milionářů. V Česku jsou dalšími vyrovnanými cíli zajištění renty (26 %) a uchování kupní síly jmění (21 %), na Slovensku pak tento poměr převažuje více k zajištění renty než samotnému uchování hodnoty (37 % vs. 10 %).

Podíváme-li se na cíle správy majetku dle pohlaví, pak jsou to především muži, kteří chtějí majetek zhodnocovat (43 % vs. 25 %), ženy více preferují zajištění renty (40 % vs. 24 %). Stejně je tomu v případě diverzifikace jmění, které preferují více ženy oproti mužům (25 % vs. 9 %). Naopak muži jsou pak těmi, kteří se snaží alespoň uchovat kupní sílu svého bohatství (22 % vs. 10 %).

Skin in the game

Rovná polovina dolarových milionářů prohlašuje, že svět investic a akciových titulů je baví, dokonce je to něco jako jejich koníček. Velmi dobře si ale uvědomují, že detailní znalost trhu je časově náročná. Ke správě svého portfolia proto často využívají odborníky. Získat si důvěru dolarových milionářů však není snadné. Pokud pouze rozdáváte rady, ale sám neinvestujete, nemáte šanci. Zkrátka musíte být také investorem a mít takzvaně „skin in the game“, jinak nepředstavujete pro dolarové milionáře partnera. Na poli odborníků pak u dolarových milionářů došlo také k jisté deziluzi z investičních pozérů na sociálních sítích.

O průzkumu J&T Banka Wealth Report

Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím 2023 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapojilo 331 respondentů z řad dolarových milionářů (212 Čechů a 119 Slováků). Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 22 respondenty (14 v České republice, 8 na Slovensku).

Více informací naleznete na www.wealthreport.cz