Colt CZ: Na trhu v USA dochází k postupnému oživení, podíl ve Vista prodán

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Ze včerejšího konferenčního hovoru Colt CZ k výsledkům za r. 2023 považujeme za podstatné:

• Management čeká letos poměrně silné obnovení organického růstu (tržby +9 až 20 %, EBITDA +8 až 25 % r/r), který bude pramenit z vládních zakázek i z obratu na americkém komerčním trhu. V USA je nyní pozorováno mírné oživování trhu, kdy prodeje rostou jednociferným tempem r/r.

• Gen. ředitel Coltu Jan Drahota uvedl, že Colt CZ k 25.3. doprodal všechny akcie ve Vista Outdoor, přičemž ještě před dvěma týdny držel Colt dle regulatorního hlášení 1,9 %. Z pozice ve Vista se očekává mírný zisk. Společnost neměla za cíl držet spekulativní pozici a po odmítnutí nabídky na převzetí postupně z pozice exitovala.

• Jan Drahota potvrdil informace z médií, že se zhruba ve 4Q24 rozjede výroba ručních granátů pro Armádu ČR. Výroba v moravských Vrběticích bude využívat technologii od německého Rheinmetallu, ale zhruba 60 % vstupů včetně střelného prachu bude českého původu. Hodnota zakázky bude ve stamilionech Kč a nebude zatím zásadní pro roční tržby, ale management vidí v této spolupráci příležitost do budoucna.

• Colt CZ kupuje výrobce munice Sellier & Bellot za 8,5-násobek loňského zisku EBITDA. Cena za Sellier & Bellot činí cca 820 mil. USD, kde Colt zaplatí 350 mil. USD v hotovosti, 342 mil. USD v nových akciích a 128 mil. USD činí čistý dluh firmy, který na sebe Colt převzme.

• Colt CZ již loni uhradil část ceny za Sellier & Bellot a na konci roku měl zadlužení čistý dluh / EBITDA = 2,8, což je bezpečně pod kovenantem dluhopisů 3,5. Letos čeká společnost pokles na 2,6.

Jako důležité vidíme mírné oživování na americkém komerčním trhu a také informaci, že firma již odprodala celý podíl ve Vista Outdoor. To podle nás odstraňuje nejistotu ohledně dalších akvizičních záměrů společnosti a naznačuje, že se management nyní soustředí hlavně na úspěšnou integraci Sellier & Bellot. Vyznění konf. hovoru firmy hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.