ČEZ: Zisk mírně pod konsensem trhu, návrh dividendy 117 Kč na akcii

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ dnes ráno oznámil výsledky za první kvartál tohoto roku. Tržby byly meziročně vyšší o 23 % na úrovni 93,4 mld. Kč. a EBITDA na úrovni 32,5 mld. Kč zaostala za našimi odhady, očištěný čistý zisk 10,8 mld. Kč pak byl mírně vyšší oproti naší projekci, nicméně zaostal za konsensem trhu. Do provozního zisku se negativně promítly odvody z nadměrných tržeb ve výši 10,3 mld. Kč, přičemž náš odhad byl 7 mld. Kč. Dalším důvodem meziročního poklesu byl mimořádně silný výsledek tradingu v 1Q22 a další mimořádné jednorázové vlivy (prodej povolenek a přecenění zajišťovacích derivátů) s celkovým dopadem na rozdíl mezi výsledkem v 1Q22 a 1Q23 ve výši 12 mld. Kč. Čistý zisk byl pak zatížen daní z mimořádných zisků ve výši přibližně 9 mld. Kč (náš odhad 9,5 mld. Kč).

Management dále upravil výhled pro tento rok, kde očekává EBITDA v rozmezí 105-115 Kč (doposud 105-125 mld. Kč). Důvodem posunutí očekávaného rozpětí k dolnímu okraji je především pokles cen elektřiny na trhu. Očištěný čistý zisk by pak měl být na úrovni 33-37 mld. Kč (doposud 30-40 mld. Kč). Na tento rok měl ČEZ ke konci kvartálu předprodáno 90 % očekávané výroby v ČR s průměrnou realizovanou cenou (za celé portfolio) 123 EUR za MWh, pro příští rok pak 53 % s průměrnou cenou také 123 EUR.

Čistý dluh společnosti klesl především zásluhou nižších nároků na maržové vklady u komoditních burz (zajištění kontraktů) na 81,9 mld. Kč (155,7 mld. ke konci roku 2022) a poměr čistého dluhu k EBITDA dosáhl 0,7x (1,2x ke konci roku). Ze zisku minulého roku představenstvo navrhne dividendu 117 Kč na akcii (9,6% hrubý div. výnos), což představuje 80% výplatní poměr. Valná hromada se bude konat 26. června.

Celkově podle našeho názoru samotná čísla nepřinesla žádné výraznější překvapení. Jako mírně negativní může být vnímán návrh dividendy, kde část trhu včetně nás doufala, že by vzhledem k velmi nízkému zadlužení mohlo rovnou představenstvo navrhnout výplatu 100 % čistého zisku. Na druhou stranu stále věříme, že podobně jako v minulém roce vláda jako největší akcionář tento protinávrh předloží. Zároveň jsou pro cenu akcií v současné době zásadní především informace o dalším postupu vlády ve snaze ovládnout výrobní zdroje, a prezentované výsledky by tak neměly mít významnější dopad na cenu akcií.

 

mld. Kč1Q 20231Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
Tržby93,476,023 %84,584,6
EBITDA32,543,7-11 %34,436,0
EBIT24,336,2-11,9 %25,927,1
Čistý zisk10,826,7-60 %9,511,7

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.