Erste: Výsledky za 2Q překonaly odhady, zvýšení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste oznámila za 2Q 2022 meziroční nárůst čistého zisku o 22 % na 688 mil. EUR, což je lepší výsledek v porovnání s našimi odhady i konsensem trhu. Za pozitivním překvapením je především rozpouštění opravných položek, nicméně i provozní úroveň byla mírně nad odhady. Úrokové výnosy meziročně vzrostly o 13 % zásluhou růstu sazeb v ČR, Maďarsku a Rumunsku spolu s pokračujícím růstem úvěrového portfolia (+11 % r/r). Čistá úroková marže byla na úrovni 2,15 % (2,14 % v 1Q 2022). Výnosy z poplatků rostly napříč téměř všemi kategoriemi a regiony.

Provozní náklady byly vyšší o 5 %, k čemuž částečně přispěl mimořádný zisk (46 mil. EUR) spojený s vrácením příspěvku spojeného s koncem rakouských aktivit Sberbank, které Erste zaúčtovala do nákladů v 1Q. Podíl nesplácených úvěrů dále mírně klesl na historické minimum 2,2 % (2,3 % v 1Q22). Přehodnocení úvěrů, které byly vedeny jako rizikové a pravidelně spláceny, vedlo k rozpouštění opravných položek, které bylo vyšší než tvorba nových.

Management dále upravil výhled pro tento rok, kde očekává vyšší jednociferný růst úvěrového portfolia (doposud okolo 5 %), nižší dvouciferný růst úrokových výnosů (doposud vyšší jednociferný), růst výnosů z poplatků okolo 5 % (beze změny) a rizikové náklady maximálně 20 b.b. (beze změny). Plánovaná dividenda ze zisku tohoto roku je pak na úrovni 1,9 EUR (7,7% hrubý dividendový výnos). Management dále v prezentaci uvedl možné dopady scénáře, kdy by se úplně zastavil dovoz plynu z Ruska. V tomto případě by banka očekávala nárůst rizikových nákladů na 90 b.b. v tomto roce a 85 b.b. v příštím. Podíl nesplácených úvěrů by pak měl zůstat pod 4 % a všechny kapitálová ukazatele vysoko nad požadovanou úrovní.

Celkově vnímáme výsledky pozitivně vzhledem k překonání odhadů na úrovni čistého zisku, pokračujícího rychlého růstu úvěrového portfolia a zlepšení celoročního výhledu. Také plánovaná dividenda 1,9 EUR ze zisku tohoto roku je pro investory pozitivní zprávou. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)2Q 20222Q 2021r/rOček. J&T 2Q22Konsensus
  Čisté úrokové výnosy1 4451 27713%1 4351 419
  Poplatky a provize6005597%603604
  Ostatní výnosy66127-48%6257
Provozní výnosy2 1101 9628%2 1002 086
Provozní náklady-1 050-1 0005%-1 071-1 068
Provozní zisk1 06096210%1 0291 017
  Opravné položky85-47-306
  Ostatní náklady a výnosy-96-45113%-76-75
Zisk před zdaněním1 04987021%983938
Čistý zisk68856322%661622

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.