ČEZ: Tendr na dodávku generátorů pro JE Temelín

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ vyhlásil tendr na dodávku dvou generátorů pro jadernou elektrárnu Temelín. Hodnota zakázky, která zahrnuje kromě dvou generátorů a náhradního rotoru také následný servis, by se měla pohybovat v jednotkách miliard korun. Dodavatel by měl být vybrán na jaře příštího roku, samotnou instalaci generátorů ČEZ plánuje mezi roky 2028 a 2030. Tento krok je součástí plánu na prodloužení životnosti elektráren na minimálně 60 let.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.