Moneta dokončila akvizici českých aktivit Wüstenrot

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta oznámila dokončení akvizice 100% podílu ve společnostech Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka (dohromady Wüstenrot CZ). Cena transakce byla 175 mil. EUR (4,5 mld. Kč) a byla zaplacena z přebytečného kapitálu a z volné likvidity. Wüstenrot CZ měla ke konci minulého roku celková aktiva ve výši 78 mld. Kč, vlastní kapitál 5,4 mld. Kč a dosáhla čistého zisku ve výši 570 mil. Kč. Zaplacená cena je nižší než hodnota vlastního kapitálu, Moneta by tak měla z transakce zaúčtovat mimořádný zisk. Akvírované společnosti by se měly přejmenovat na Moneta Stavební spořitelna a Moneta hypoteční banka, zároveň by mělo v průběhu tohoto roku dojít k fúzi se stávající hypoteční divizí Monety. V uvedených číslech jsou jen relativně malé rozdíly oproti dříve prezentovaným podmínkám transakce a samotné dokončení by tak již nemělo mít výraznější dopad na akcie banky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.