Energo-Pro: Výrazný růst EBITDA v první polovině roku

1-minutové čtení
J&T specialistaSkupina Energo-Pro, která má obchodované dluhopisy na pražské burze, zveřejnila finanční výsledky za první polovinu tohoto roku. Celkové konsolidované tržby klesly meziročně o 8 % na 699 mil. EUR, provozní zisk EBITDA pak byl vyšší o 52 % r/r na úrovni 169 mil. EUR. Za poklesem tržeb je především nižší cena prodané elektřiny. Za výrazným růstem EBITDA je z velké části jednorázová negativní položka v minulém roce. Management dále zvýšil celoroční výhled na EBITDA, kterou očekává v rozmezí 290-310 mil. EUR. Celkově hodnotíme výsledky mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.