CTP: Akcie dnes bez nároku na mezitímní dividendu 0,25 EUR/ks

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Akcie logistického developera CTP NV se dnes obchodují poprvé bez nároku na mezitímní dividendu 0,25 EUR či 6,03 Kč za kus. Mezitímní dividenda vzrostla o 14 % r/r z loňské úrovně 0,22 EUR. Společně s finální dividendou, kterou trh očekává na úrovni 0,28 EUR, implikuje celoroční dividenda 0,53 EUR hrubý dividendový výnos 4,2 %. CTP uvedlo, že defaultním nastavením je dividenda ve formě akcií, ale investor si může v období 16. – 29. 8. (včetně) zvolit hotovostní podobu. Dividenda bude vyplacena 4. 9. 2023.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.