O2 CR: Očekávané výsledky za 1Q19

2-minutové čtení
J&T specialistaO2 CR zveřejní zítra (10. 5.) v ranních hodinách své výsledky za 1Q19. Očekáváme, že celkové tržby mírně vzrostou o 0,8 % r/r na 9,3 mld. Kč. Pozitivní vývoj v případě tržeb táhne především Slovensko (oček. +3,9 % r/r), i za pomoci směnného kurzu. Naopak fixní linky jsou stále pod tlakem (oček. -2,1 %) kvůli pokračující erozi klientské základny. Očekáváme provozní zisk EBITDA ve výši 2,9 mld. Kč (+12,8 % r/r). Zde měl výrazný vliv nový účetní standard IFRS 16, který přesunul některé provozní náklady do položky odpisů. Naopak vyšší odpisy (+48 % r/r) by měly znamenat, že se čistý zisk meziročně sníží o 6,6 % na 1,24 mld. Kč.

Investoři budou sledovat, jak společnost hodlá reagovat na současný politický tlak na snížení cen mobilních dat a případné komentáře k připravované aukci 5G. Celkově je naše projekce mírně optimističtější na úrovni EBITDA než trh očekává, ale to přisuzujeme především vlivu IFRS 16. Nicméně i tak, pokud se naše projekce naplní, tak bychom očekávali kladnou reakci trhu. 

 

O2 CR, kons. v mil. Kč1Q19e1Q18y/yTRH
Tržby9 2939 2160,8 %9 288
EBITDA2 9402 60612,8 %2 775
EBITDA marže31,6 %28,3 %3,4 p.b.30,0 %
EBIT1 6401 724-4,9 %1 536
Čistý zisk1 2421 329-6,6 %1 183

Zdroj: O2 CR, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.