Makro: Důvěra spotřebitelů i firem se v květnu snížila

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Konjukturální průzkumy v květnu se mírně zhoršily na všech úrovních a částečně korigovaly předchozí zlepšení. Mírně se zhoršila spotřebitelská důvěra domácností, které sice lépe hodnotí, jak nyní zvládají svoji současnou finanční situaci, ale mají větší obavy z dalšího vývoje ekonomiky a vlastní finanční situace. Zhoršení sentimentu ve firmách se týkalo hlavně průmyslových podniků, především firem v rámci automobilového průmyslu. Vůči loňskému roku došlo ke zlepšení, ale z hlediska úrovně konjukturální průzkumy stále zůstávají na nízkých úrovních. Česká ekonomika tedy stále v lepším případě balancuje na hraně stagnace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.