VIG: Zisk před zdaněním v souladu s již zveřejněnými předběžnými čísly

1-minutové čtení
J&T specialistaPojišťovna reportovala za první polovinu tohoto roku meziroční růst příjmů z pojišťovacích aktivit o 13,7 % na 5,4 mld. EUR, za čímž je jak organický růst ve většině zemí, tak akvizice maďarských a tureckých aktiv od společnosti Aegon. Zisk před zdaněním se pak více jak zdvojnásobil na 462,9 mil. EUR (212 v 1H 2022), k čemuž kromě růstu příjmů dále přispěl solidní výsledek výnosů z investic a negativní dopady spojené s expozicí vůči Rusku a Ukrajině, které banka zaúčtovala v první polovině minulého roku. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) zůstává na velmi vysoké úrovni 282 % (280 % na konci roku 2022). Management zároveň zopakoval celoroční výhled, kde očekává zisk před zdaněním v rozmezí 700-750 mil. EUR.

Vzhledem k tomu, že zisk před zdaněním i celoroční výhled management zveřejnil již 16. srpna, neočekáváme dnes výraznější reakci investorů. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes od 15:00 SEČ.

 

v mil. EUR1H 20231H 2022r/r
  Výnosy z pojišťovacích aktivit5 3804 73314%
Výsledek pojišťovacích aktivit5515216%
Výsledek investiční činnosti233-149-
Zisk před zdaněním463212118%
Čistý zisk bez minorit343147133%

Zdroj: VIG


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.